Co děláme

Hroby

V letech mezi 6000–3500 př. n. l. se pomalu začala utužovat obecná úcta k mrtvým, kteří začali být obřadně ukládáni do hrobů. Ať už byli pochováváni do jamkových hrobů či později do mohyl, přetrvala v nás tato čistě emotivní lidská potřeba až dodnes. Snad také z tohoto důvodu tvoří výroba pomníků a realizace hrobů tu větší část v našem pracovním procesu.

Vzhledem k různorodosti jednotlivých situací volíme většinou tento postup: obhlédnutí místa přímo na hřbitově, zjištění daných skutečností (nutnost vybourání původního základu, odvoz na skládku; likvidace starého porostu; výroba bednění vč. vybetonování nového základu; zpevnění či očištění stávajícího základu apod.) a jejich realizace.

Další postup záleží na představě zákazníka. V případě, že zákazník má jasnou představu o celkovém vzhledu hrobu, vybere si už jen materiál či kombinaci materiálů, ze kterých bude chtít nechat pomník s jeho příslušenstvím vyrobit a my mu dle dohody nebo nejpozději do 48 hodin vypočítáme cenový návrh. V opačném případě mu nabídneme z široké nabídky našich pomníků a vyhotovíme přehledný nákres.

  • sekání nápisů (na dílně i v terénu), křížků, růží aj.
  • barvení, stříbření, zlacení, stínování
  • urnové hroby – jsou to malé hroby, jejichž velikost se pohybuje mezi 50x80cm – 90x120cm, ale drobné úpravy rozměrů dle přání a potřeb zákazníka jsou možné
  • jednohroby – jsou to hroby, jejichž minimální vnitřní rozměry by měly být 90x210cm, v závislosti na tom, jestli rodina preferuje pohřeb v rakvi (a podle velikosti této)
  • dvojhroby a více – tyto hroby jsou definovány podle množství předpokládaných rakví uložených vedle sebe; minimální vnitřní rozměry by se měly pohybovat kolem 180x210cm
  • hrobky – hrobky mohou být zděné nebo z litého betonu, dno může být s betonovým pokryvem či bez něj – na tyto varianty dále navazují s tím spojené práce; vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220cm (podle velikosti rakví)
  • zvířecí pomníčky – zcela podléhají přání zákazníka, aneb fantazii se meze nekladou

  Nabízíme ovšem i opravy stávajících pomníků, včetně broušení a impregnace jeho terasových částí, pokud ovšem tyto nejeví známky zvětrání či na nich nejsou patrny pukliny.

  Doplňky k pomníkům

  • lampy, vázy, mísy, křížky, růže aj. z nerezu (stříbrné, zlaté, černé, hnědé)
  • kamenné lampy, vázy, mísy aj. z různých druhů žul a mramorů
  • kamenné urny z různých druhů žul a mramorů, foto na porcelánu (katalog k dispozici na firmě)
  • speciální plastové schránky na urny (pro ukládání uren do hrobu)

  Sochařské práce

  Ve svých řadách máme i schopného reprodukčního sochaře, můžeme se tedy pochlubit realizacemi oprav památníků, soch či portálů a nabídnout širší sortiment fontán i jiných zahradních či interiérových dekorací.

  • opravy památek
  • reprodukce
  • fontány, kašny
  • dekorace

  Krby

  Provádíme zdění i obklady krbů všech rozměrů a stylů.

  • venkovní
  • vnitřní

  Kuchyňské pracovní desky

  Přijedeme, zaměříme, vyrobíme, osadíme a dle potřeb naimpregnujeme; navíc Vám ochotně poradíme s výběrem materiálu.

  Schody

  Podle Vašich potřeb osadíme na zhotovený základ či jej sami připravíme; schody mohou být obložené (z deskoviny), z masivu nebo zděné z kamene
  Obklady, dlažby (parapety aj.) – obklady zavěšujeme na nerezové kotvy, které v předvrtaných otvorech upevňujeme kotvící plastickou maltou; k obkladům se nejčastěji používá žula (ev.rula) a na starší budovy pískovec; tento fakt ovšem nebrání použití jiných materiálů, jejichž vhodnost s Vámi rádi prodiskutujeme; obklady do 2cm tloušťky materiálu lze lepit na pružnou lepící maltu na obklady pro venkovní i vnitřní použití.Tuto činnost provozujeme spíše výjimečně, ale čas od času je potřeba vzít kus lámaného kamene do ruky a ručně ho opracovat… snad z úcty k řemeslu, snad z lásky k němu.

  Zdění, obezdívky

  Tuto činnost provozujeme spíše výjimečně, ale čas od času je potřeba vzít kus lámaného kamene do ruky a ručně ho opracovat… snad z úcty k řemeslu, snad z lásky k němu.

  Galerie prací

  Sochařské práce
  a renovace

  Schody

  Obklady a dlažby

  Kuchyně

  Krby

  Obezdívky

  Hrobky

  Dvojhroby

  Jednohroby

  Urnové hroby

  Zvířecí pomníčky

  Hlavní
  strana webu